Privacyverklaring

 

Loek’s Good., gevestigd aan de Oudegracht 242, 3511 NT Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.loeksgood2.nl

Oudegracht 242, 3511 NT Utrecht

030 – 231 09 67

Dhr. L.A.S. Snatager is eigenaar en tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Loek’s Good

Hij is te bereiken via [email protected]

Persoongegevens die wij verwerken

Loek’s Good verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Deze persoonsgegevens heeft u zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adres gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Met welk doel verwerkt Loek’s Good de persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn van belang om de door u gemaakte bestelling te verwerken en deze naar uw adres op te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Loek’s Good neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (van Loek’s Good) tussen zit.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u aangeeft dat alle gegevens verwijderd dienen te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Loek’s Good verstrekt geen gegevens aan derden tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Loek’s Good neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]